Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severná_Karolína4473 SGWaAP
0.174Južný_Karolína1942 SGWaAP
0.181Ohio8781 SGWaAP
0.192Massachusetts6183 SGWaAP
0.228Maryland4398 SGWaAP
0.242Texas22877 SGWaAP
0.244Connecticut4456 SGWaAP
0.270Kalifornia43701 SGWaAP
0.281Kentucky4351 SGWaAP