Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severná107448 SGWaAP
0.113južná128756 SGWaAP
0.178severovýchodná10384 SGWaAP
0.179severozápadná10658 SGWaAP
0.205juhozápadná10446 SGWaAP
0.259juhovýchodná17288 SGWaAP
0.371východná171947 SGWaAP
0.381juh178348 SGWaAP
0.393severovýchodný5453 SGWaAP
0.394severný55249 SGWaAP
0.396sever171324 SGWaAP
0.411severné42086 SGWaAP
0.444západná219442 SGWaAP
0.446Južný20848 SGWaAP
0.447severozápadný5927 SGWaAP
0.452južný51916 SGWaAP
0.458juhovýchod18285 SGWaAP
0.461juhozápad20237 SGWaAP
0.465severozápad17802 SGWaAP
0.470juhovýchodné3561 SGWaAP
0.472severovýchod20608 SGWaAP
0.480juhovýchodný6088 SGWaAP
0.486hornatá5659 SGWaAP
0.502juhozápadný6666 SGWaAP
0.516južné48271 SGWaAP
0.519predhorie3018 SGWaAP
0.520lesnatá1427 SGWaAP
0.527severne24314 SGWaAP
0.528severozápadné4178 SGWaAP
0.529jv7625 SGWaAP
0.534južný_cíp1845 SGWaAP
0.535Severný6129 SGWaAP
0.541južne28119 SGWaAP
0.542severovýchodné5160 SGWaAP
0.542nížina20060 SGWaAP
0.543juhozápadné6460 SGWaAP
0.545Západný9325 SGWaAP
0.553severný_cíp731 SGWaAP
0.555západne12908 SGWaAP
0.561východne13574 SGWaAP
0.572nížinatá494 SGWaAP
0.578pahorkatina8841 SGWaAP
0.580pohorie69337 SGWaAP
0.588náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.590východný53025 SGWaAP
0.598jz5591 SGWaAP
0.598vysočina4252 SGWaAP
0.598západné_pobrežie8982 SGWaAP