Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sever171324 SGWaAP
0.106juh178348 SGWaAP
0.204severozápad17802 SGWaAP
0.208juhovýchod18285 SGWaAP
0.245juhozápad20237 SGWaAP
0.248severovýchod20608 SGWaAP
0.338východ305307 SGWaAP
0.362severný55249 SGWaAP
0.384severovýchodný5453 SGWaAP
0.396severné42086 SGWaAP
0.396severná107448 SGWaAP
0.405severozápadný5927 SGWaAP
0.405západ240590 SGWaAP
0.430južná128756 SGWaAP
0.431južný51916 SGWaAP
0.432juhozápadný6666 SGWaAP
0.432juhovýchodný6088 SGWaAP
0.437severozápadná10658 SGWaAP
0.453severovýchodná10384 SGWaAP
0.457južne28119 SGWaAP
0.461severne24314 SGWaAP
0.467juhozápadná10446 SGWaAP
0.471južný_cíp1845 SGWaAP
0.483západne12908 SGWaAP
0.485severný_cíp731 SGWaAP