Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000severák1928 SGWaAP
0.256vetrisko2322 SGWaAP
0.374zafúkať2206 SGWaAP
0.389vietor320338 SGWaAP
0.391pofukovať3147 SGWaAP
0.402vetrík9780 SGWaAP
0.402víchor8505 SGWaAP
0.410zaduť1734 SGWaAP
0.424fujavica3376 SGWaAP
0.430fúkať41276 SGWaAP
0.457poryv_vietor1616 SGWaAP
0.458dáždik1893 SGWaAP
0.465metelica1987 SGWaAP
0.473treskúci_mráz850 SGWaAP
0.484nárazový_vietor2297 SGWaAP
0.486rozfúkať2465 SGWaAP
0.489pľušť974 SGWaAP
0.492duť6343 SGWaAP
0.497lejak13564 SGWaAP
0.500dážď220537 SGWaAP
0.501snehová_fujavica914 SGWaAP
0.502tuhý_mráz2286 SGWaAP
0.503snehová_metelica697 SGWaAP