Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sestrino1150 SGWaAP
0.214bratovo1516 SGWaAP
0.286synovo2074 SGWaAP
0.292dcérino1091 SGWaAP
0.341mamino3700 SGWaAP
0.344manželovo2513 SGWaAP
0.380manželkino923 SGWaAP
0.385otcovo8833 SGWaAP
0.440chlapcovo1795 SGWaAP
0.451ženino1377 SGWaAP
0.453matkino5656 SGWaAP
0.478mužovo2435 SGWaAP
0.510moje734723 SGWaAP
0.533Evino731 SGWaAP
0.573niečie1107 SGWaAP
0.577sestrina2654 SGWaAP