Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000servilnosť1743 SGWaAP
0.370servilná732 SGWaAP
0.403arogancia24083 SGWaAP
0.406bohorovnosť1252 SGWaAP
0.408tuposť3460 SGWaAP
0.414nadutosť2296 SGWaAP
0.415bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.434povýšenectvo1034 SGWaAP
0.438spupnosť1331 SGWaAP
0.445servilný1706 SGWaAP
0.450zadubenosť887 SGWaAP
0.451nafúkanosť738 SGWaAP
0.465zbabelosť7461 SGWaAP
0.465dvojtvárnosť1811 SGWaAP
0.477samoľúbosť4704 SGWaAP
0.478ignorancia5190 SGWaAP
0.479nekompetentnosť4391 SGWaAP
0.482arogantnosť1322 SGWaAP
0.483ústupčivosť709 SGWaAP
0.490povýšenosť1878 SGWaAP
0.491nekultúrnosť1701 SGWaAP