Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000seržant11907 SGWaAP
0.220poručík23502 SGWaAP
0.360plukovník35476 SGWaAP
0.371desiatnik4970 SGWaAP
0.372nadporučík8087 SGWaAP
0.390veliaci_dôstojník958 SGWaAP
0.433dôstojník75659 SGWaAP
0.436podplukovník8662 SGWaAP
0.439podporučík1975 SGWaAP
0.444veliteľ145290 SGWaAP
0.466admirál9855 SGWaAP
0.467námorná_pechota2926 SGWaAP
0.474generál101289 SGWaAP
0.482agent_FBI3601 SGWaAP
0.483strážmajster4078 SGWaAP
0.502práporčík2445 SGWaAP
0.504šerif16239 SGWaAP
0.511čatár3987 SGWaAP
0.529rotmajster2219 SGWaAP
0.535pištoľník3426 SGWaAP
0.539tajný_agent5322 SGWaAP
0.542kaprál1942 SGWaAP