Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000separatizmus2163 SGWaAP
0.376nacionalizmus26046 SGWaAP
0.455nacionalista17726 SGWaAP
0.461radikalizmus4674 SGWaAP
0.471šovinizmus3737 SGWaAP
0.471panslavizmus1731 SGWaAP
0.471nacionalistický5917 SGWaAP
0.473revizionizmus1308 SGWaAP
0.474islamský_fundamentalizmus840 SGWaAP
0.487separatistický2021 SGWaAP
0.494nacionálny2577 SGWaAP
0.502separatistická4268 SGWaAP
0.522iredenta742 SGWaAP
0.534izolacionizmus1027 SGWaAP
0.537nacionálna2433 SGWaAP
0.539antisemitizmus16200 SGWaAP
0.540imperializmus6287 SGWaAP
0.542separatistické_hnutie531 SGWaAP
0.550nacionalistická10418 SGWaAP
0.552boľševizmus3476 SGWaAP
0.555autonomista887 SGWaAP
0.563autonomistická856 SGWaAP
0.566separatista11481 SGWaAP