Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sentimentálna4026 SGWaAP
0.337patetická2437 SGWaAP
0.403sentimentálny4502 SGWaAP
0.411melodramatická537 SGWaAP
0.431sentimentalita2386 SGWaAP
0.439sentimentálne1441 SGWaAP
0.439melancholická4889 SGWaAP
0.465sentimentálnosť637 SGWaAP
0.486rozmarná2304 SGWaAP
0.494nostalgická5152 SGWaAP
0.502ironická4190 SGWaAP
0.503prvoplánová2902 SGWaAP
0.504clivá1863 SGWaAP
0.520gýčovitá756 SGWaAP
0.523hĺbavá1297 SGWaAP
0.524infantilná2383 SGWaAP
0.531dojímavá5269 SGWaAP
0.533roztopašná1211 SGWaAP
0.533gýčová2696 SGWaAP
0.534poetická10589 SGWaAP
0.539moralistická464 SGWaAP
0.546romantická60037 SGWaAP
0.547emotívna8836 SGWaAP
0.551vzletná1415 SGWaAP
0.553baladická1460 SGWaAP