Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000senecká3660 SGWaAP
0.404pezinská4881 SGWaAP
0.472Senecký3801 SGWaAP
0.489bratislavská188230 SGWaAP
0.519petržalská11766 SGWaAP
0.522Senec99308 SGWaAP
0.526stupavská1782 SGWaAP
0.527dunajskostredská1597 SGWaAP
0.539šamorínska1052 SGWaAP
0.541novomestská2583 SGWaAP
0.541rožňavská6466 SGWaAP
0.542levická5400 SGWaAP
0.547lučenecká2426 SGWaAP
0.549bystrická6528 SGWaAP
0.553senická5953 SGWaAP
0.553račianska6845 SGWaAP
0.554ružinovská7271 SGWaAP
0.559trnavská63317 SGWaAP
0.560Vajnorský6517 SGWaAP
0.562Bernolákovo22135 SGWaAP
0.570malacká3151 SGWaAP
0.572vajnorská7108 SGWaAP
0.573hlohovecká966 SGWaAP