Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000senátor28589 SGWaAP
0.356kongresman6004 SGWaAP
0.438republikán22497 SGWaAP
0.443republikánsky_senátor1038 SGWaAP
0.453Senát7314 SGWaAP
0.453republikánsky6971 SGWaAP
0.491snemovňa_reprezentant6200 SGWaAP
0.499senátorka2083 SGWaAP
0.543republikánsky_kandidát2211 SGWaAP
0.550republikánska7039 SGWaAP
0.558Snemovňa1029 SGWaAP
0.559senátny501 SGWaAP
0.560prezidentský_kandidát13676 SGWaAP
0.568Bill_Clinton10863 SGWaAP
0.575labouristický976 SGWaAP
0.586Kongres12344 SGWaAP
0.587demokrat45238 SGWaAP
0.596George_Bush10698 SGWaAP
0.597snemovňa16650 SGWaAP
0.597prezident1029981 SGWaAP
0.597Republikán615 SGWaAP
0.600novozvolený15313 SGWaAP