Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000semiotický874 SGWaAP
0.430sémantický4188 SGWaAP
0.432intencionálny494 SGWaAP
0.436kategoriálny491 SGWaAP
0.441paradigmatický692 SGWaAP
0.445hermeneutický449 SGWaAP
0.447semiotická747 SGWaAP
0.461diskurzívny483 SGWaAP
0.476pojmový1387 SGWaAP
0.476syntaktický2305 SGWaAP
0.482sémantika4356 SGWaAP
0.488lingvistický2822 SGWaAP
0.492ontologický1966 SGWaAP
0.495semiotika1639 SGWaAP
0.500diskurzívna839 SGWaAP
0.502fenomenologický465 SGWaAP
0.503metajazyk489 SGWaAP
0.503axiologický571 SGWaAP
0.504gnozeologický486 SGWaAP
0.506významový5801 SGWaAP
0.508kulturologický538 SGWaAP
0.509explanácia585 SGWaAP