Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sekularizmus3288 SGWaAP
0.295relativizmus5097 SGWaAP
0.315liberalizmus19638 SGWaAP
0.323fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.327sekularizácia3910 SGWaAP
0.360islam66773 SGWaAP
0.360katolicizmus10809 SGWaAP
0.386pluralizmus5010 SGWaAP
0.394konzervativizmus7677 SGWaAP
0.410sekulárna5098 SGWaAP
0.420ateizmus16464 SGWaAP
0.432protestantizmus4455 SGWaAP
0.435totalitarizmus2624 SGWaAP
0.437klerikalizmus1156 SGWaAP
0.442nacionalizmus26046 SGWaAP
0.447morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.447náboženský_fundamentalizmus728 SGWaAP
0.448racionalizmus3906 SGWaAP
0.452humanizmus17405 SGWaAP
0.453liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.455materializmus9225 SGWaAP