Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sekularizácia3910 SGWaAP
0.327sekularizmus3288 SGWaAP
0.453protestantizmus4455 SGWaAP
0.454katolicizmus10809 SGWaAP
0.491relativizmus5097 SGWaAP
0.509pluralizmus5010 SGWaAP
0.515osvietenstvo7952 SGWaAP
0.518sekulárna5098 SGWaAP
0.521morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.530klerikalizmus1156 SGWaAP
0.536fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.536reformácia15302 SGWaAP
0.540globalizácia36583 SGWaAP
0.542protireformácia1975 SGWaAP
0.544kresťanstvo112019 SGWaAP
0.545pápežstvo2697 SGWaAP
0.549Katolícky_cirkev7507 SGWaAP
0.551liberalizmus19638 SGWaAP
0.553katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.570náboženský_fundamentalizmus728 SGWaAP