Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sekulárny6815 SGWaAP
0.387fundamentalistický1751 SGWaAP
0.417sekulárne1752 SGWaAP
0.421kresťanský98148 SGWaAP
0.438ateistický4237 SGWaAP
0.450liberálny25259 SGWaAP
0.453sekulárna5098 SGWaAP
0.456sekularizmus3288 SGWaAP
0.475klerikálny635 SGWaAP
0.493náboženský79066 SGWaAP
0.496katolícky57473 SGWaAP
0.505sektársky1342 SGWaAP
0.516militantný4887 SGWaAP
0.527islam66773 SGWaAP
0.534demokratický64512 SGWaAP
0.535katolicizmus10809 SGWaAP
0.536fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.540moslimský25446 SGWaAP