Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sekulárne1752 SGWaAP
0.351kresťanské38118 SGWaAP
0.377katolícke21666 SGWaAP
0.385liberálne6296 SGWaAP
0.396náboženské27478 SGWaAP
0.417sekulárny6815 SGWaAP
0.426religiózne805 SGWaAP
0.434protestantské2527 SGWaAP
0.439ateistické1233 SGWaAP
0.451fundamentalistické487 SGWaAP
0.453ortodoxné1539 SGWaAP
0.457sekulárna5098 SGWaAP
0.460moslimské5722 SGWaAP
0.464islamské8849 SGWaAP
0.496evanjelikálne409 SGWaAP
0.500ľavicové5710 SGWaAP
0.510svetské4784 SGWaAP
0.511sektárske718 SGWaAP
0.516pravoslávne2592 SGWaAP
0.524humanistické2443 SGWaAP
0.528patriarchálne767 SGWaAP
0.532sekularizmus3288 SGWaAP
0.534fundamentalistický1751 SGWaAP
0.534kresťanstvo112019 SGWaAP
0.537nacionalistické2398 SGWaAP
0.542konzervatívne8162 SGWaAP
0.543svetonázorové679 SGWaAP
0.545marxistické1330 SGWaAP
0.546liberálne3338 SGWaAP
0.548luteránske500 SGWaAP
0.549katolicizmus10809 SGWaAP
0.552náboženstvo212593 SGWaAP
0.554islam66773 SGWaAP
0.555nábožensky7736 SGWaAP
0.562ideologické6710 SGWaAP
0.568buržoázne1014 SGWaAP
0.571židovstvo9482 SGWaAP
0.572nacionálne837 SGWaAP
0.572islamský_fundamentalizmus840 SGWaAP
0.572militantné1031 SGWaAP
0.573republikánske1007 SGWaAP
0.579katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.580pravicové4594 SGWaAP