Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sekulárne1752 SGWaAP
0.351kresťanské38118 SGWaAP
0.377katolícke21666 SGWaAP
0.385liberálne6296 SGWaAP
0.396náboženské27478 SGWaAP
0.417sekulárny6815 SGWaAP
0.426religiózne805 SGWaAP
0.434protestantské2527 SGWaAP
0.439ateistické1233 SGWaAP
0.451fundamentalistické487 SGWaAP
0.453ortodoxné1539 SGWaAP
0.457sekulárna5098 SGWaAP
0.460moslimské5722 SGWaAP
0.464islamské8849 SGWaAP
0.496evanjelikálne409 SGWaAP
0.500ľavicové5710 SGWaAP
0.510svetské4784 SGWaAP
0.511sektárske718 SGWaAP
0.516pravoslávne2592 SGWaAP
0.524humanistické2443 SGWaAP
0.528patriarchálne767 SGWaAP
0.532sekularizmus3288 SGWaAP