Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sekulárna5098 SGWaAP
0.377islamská21777 SGWaAP
0.382kresťanská148366 SGWaAP
0.397fundamentalistická1507 SGWaAP
0.410sekularizmus3288 SGWaAP
0.415liberálna27803 SGWaAP
0.435náboženská126443 SGWaAP
0.436ateistická3763 SGWaAP
0.453sekulárny6815 SGWaAP
0.454religiózna2095 SGWaAP
0.457sekulárne1752 SGWaAP
0.465pluralistická774 SGWaAP
0.465protestantská8913 SGWaAP
0.485islam66773 SGWaAP
0.491moslimská25786 SGWaAP
0.498ortodoxná6427 SGWaAP
0.510pluralizmus5010 SGWaAP
0.517autoritárska1652 SGWaAP
0.518sekularizácia3910 SGWaAP