Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sekta36036 SGWaAP
0.463satanizmus3866 SGWaAP
0.471satanistická1429 SGWaAP
0.471sektár1994 SGWaAP
0.477sektárska1323 SGWaAP
0.477satanista4300 SGWaAP
0.506sektársky1342 SGWaAP
0.522jehovista3557 SGWaAP
0.523scientológia3410 SGWaAP
0.526New_Aga2145 SGWaAP
0.535okultizmus5882 SGWaAP
0.540heréza5062 SGWaAP
0.542fundamentalista5025 SGWaAP
0.542sektárske718 SGWaAP
0.545satanská1943 SGWaAP
0.546sektárstvo1071 SGWaAP
0.546vierouka3595 SGWaAP
0.553heretik5263 SGWaAP
0.555totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.559okultná_praktika663 SGWaAP