Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sektársky1342 SGWaAP
0.320fundamentalistický1751 SGWaAP
0.366militantný4887 SGWaAP
0.431náboženský_fanatik2360 SGWaAP
0.438sektárska1323 SGWaAP
0.447sektárske718 SGWaAP
0.458náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.461sektárstvo1071 SGWaAP
0.462fundamentalista5025 SGWaAP
0.483sektár1994 SGWaAP
0.484fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.491nacionalistický5917 SGWaAP
0.501náboženský79066 SGWaAP
0.505sekulárny6815 SGWaAP
0.506sekta36036 SGWaAP
0.519fundamentalistická1507 SGWaAP
0.522ateistický4237 SGWaAP
0.531dogmatický2709 SGWaAP
0.532protináboženský560 SGWaAP
0.536islamský_fundamentalizmus840 SGWaAP
0.539islamský_fundamentalista896 SGWaAP
0.540fanatizmus8065 SGWaAP
0.542ľavičiarsky645 SGWaAP