Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sektárske_násilie595 SGWaAP
0.481islamský_fundamentalista896 SGWaAP
0.498islamský_extrémista1384 SGWaAP
0.501islamský_radikál1503 SGWaAP
0.506násilnosť14353 SGWaAP
0.520fundamentalistické_hnutie660 SGWaAP
0.525ozbrojený_konflikt8417 SGWaAP