Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sekretariát39119 SGWaAP
0.299Sekretariát2446 SGWaAP
0.537tajomník66290 SGWaAP
0.541tajomníčka9637 SGWaAP
0.542sekretár25949 SGWaAP
0.568Generálny_sekretariát1140 SGWaAP
0.573výbor390776 SGWaAP
0.584koordinátor52905 SGWaAP
0.589Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.620generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.623Generálny6647 SGWaAP
0.624byro1335 SGWaAP
0.625riaditeľstvo24639 SGWaAP
0.625oblastný11957 SGWaAP
0.625referent18292 SGWaAP
0.628úradovňa3967 SGWaAP
0.629koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.629zmocnenec2265 SGWaAP
0.631generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.638poradný_orgán11401 SGWaAP
0.638štatutárny_zástupca9966 SGWaAP
0.641generálne_riaditeľstvo5396 SGWaAP
0.643Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.648podateľňa11434 SGWaAP
0.651Organizačný2351 SGWaAP
0.652poverený51088 SGWaAP
0.655delegát68569 SGWaAP
0.656organizačný_výbor15312 SGWaAP
0.657úrad1375090 SGWaAP
0.662prezídium22710 SGWaAP
0.663vedúci139633 SGWaAP
0.665študijné_oddelenie4129 SGWaAP
0.666referát38828 SGWaAP
0.669organizačný47001 SGWaAP
0.670predseda1053539 SGWaAP
0.672ústredie31674 SGWaAP
0.674Kancelária10873 SGWaAP
0.674rektorát4526 SGWaAP
0.675hospodárka1942 SGWaAP
0.678delegácia72321 SGWaAP
0.678komisia854487 SGWaAP
0.679konzulárne_oddelenie757 SGWaAP
0.680poverená24043 SGWaAP
0.680obežník3858 SGWaAP
0.684kvestor1559 SGWaAP