Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sekretariát39119 SGWaAP
0.299Sekretariát2446 SGWaAP
0.537tajomník66290 SGWaAP
0.541tajomníčka9637 SGWaAP
0.542sekretár25949 SGWaAP
0.568Generálny_sekretariát1140 SGWaAP
0.573výbor390776 SGWaAP
0.584koordinátor52905 SGWaAP
0.589Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.620generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.623Generálny6647 SGWaAP
0.624byro1335 SGWaAP
0.625riaditeľstvo24639 SGWaAP
0.625oblastný11957 SGWaAP
0.625referent18292 SGWaAP
0.628úradovňa3967 SGWaAP
0.629koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.629zmocnenec2265 SGWaAP
0.631generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.638poradný_orgán11401 SGWaAP
0.638štatutárny_zástupca9966 SGWaAP
0.641generálne_riaditeľstvo5396 SGWaAP
0.643Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.648podateľňa11434 SGWaAP
0.651Organizačný2351 SGWaAP