Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sekretárka21900 SGWaAP
0.435pisárka1142 SGWaAP
0.446asistentka33159 SGWaAP
0.483úradníčka8082 SGWaAP
0.506účtovníčka9801 SGWaAP
0.509upratovačka22468 SGWaAP
0.551kolegyňa80482 SGWaAP
0.553ekonómka8033 SGWaAP
0.559personalistka1531 SGWaAP
0.577vrátnička1453 SGWaAP
0.579pokladníčka6788 SGWaAP
0.582telefonistka1379 SGWaAP
0.585tlmočníčka3521 SGWaAP
0.611slúžka29606 SGWaAP
0.615spoločníčka14740 SGWaAP
0.615recepčná2929 SGWaAP
0.617chyžná7963 SGWaAP
0.624pracovníčka66223 SGWaAP
0.628učtáreň1542 SGWaAP
0.631nadriadená3008 SGWaAP
0.632stážistka1240 SGWaAP
0.633zamestnankyňa25425 SGWaAP
0.636servírka6419 SGWaAP
0.636praktikantka1104 SGWaAP