Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sekretár25949 SGWaAP
0.430tajomník66290 SGWaAP
0.542sekretariát39119 SGWaAP
0.548generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.567prefekt7832 SGWaAP
0.597vikár7305 SGWaAP
0.617kardinál101854 SGWaAP
0.621tajomníčka9637 SGWaAP
0.623predseda1053539 SGWaAP
0.629monsignor3388 SGWaAP
0.630novovymenovaný2660 SGWaAP
0.634emeritný5312 SGWaAP
0.640titulárny1948 SGWaAP
0.641prefekt_Kongregácia2053 SGWaAP
0.642prefekt_kongregácia2565 SGWaAP
0.645viceprezident58707 SGWaAP