Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sedliak27222 SGWaAP
0.333gazda32772 SGWaAP
0.361paholok4903 SGWaAP
0.393statkár4923 SGWaAP
0.412roľník41912 SGWaAP
0.414poddaný11979 SGWaAP
0.420zeman9863 SGWaAP
0.461želiar2660 SGWaAP
0.461poddaný12743 SGWaAP
0.470nevoľník3117 SGWaAP
0.472mlynár7773 SGWaAP
0.474vidiečan4486 SGWaAP
0.478dedinčan17560 SGWaAP
0.486nádenník2567 SGWaAP
0.506bezzemok1138 SGWaAP
0.513bača15048 SGWaAP
0.516veľkostatkár2399 SGWaAP
0.520mešťan18882 SGWaAP
0.524kočiš9123 SGWaAP
0.531šľachtic27207 SGWaAP
0.532sluha67224 SGWaAP
0.532krčmár10800 SGWaAP
0.533zemepán10965 SGWaAP
0.533pandúr1618 SGWaAP
0.546pastier62551 SGWaAP
0.546sedliačka1421 SGWaAP
0.547ovčiar1316 SGWaAP
0.553domkár622 SGWaAP
0.557horár7148 SGWaAP
0.558uhliar2684 SGWaAP
0.558richtár22876 SGWaAP
0.559panský6939 SGWaAP
0.564feudál3083 SGWaAP
0.564kosec4612 SGWaAP
0.564hájnik4276 SGWaAP
0.570lazník680 SGWaAP
0.570bojar1460 SGWaAP
0.571Amerikán769 SGWaAP
0.573drevorubač8914 SGWaAP
0.574zbojník23566 SGWaAP
0.579rechtor1671 SGWaAP
0.581sedliacky6748 SGWaAP
0.582panské1867 SGWaAP
0.583oráč1421 SGWaAP
0.584cigán16895 SGWaAP
0.584parobok1928 SGWaAP
0.584žobrák22698 SGWaAP
0.585kulak1993 SGWaAP