Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sedliak27222 SGWaAP
0.333gazda32772 SGWaAP
0.361paholok4903 SGWaAP
0.393statkár4923 SGWaAP
0.412roľník41912 SGWaAP
0.414poddaný11979 SGWaAP
0.420zeman9863 SGWaAP
0.461želiar2660 SGWaAP
0.461poddaný12743 SGWaAP
0.470nevoľník3117 SGWaAP
0.472mlynár7773 SGWaAP
0.474vidiečan4486 SGWaAP
0.478dedinčan17560 SGWaAP
0.486nádenník2567 SGWaAP
0.506bezzemok1138 SGWaAP
0.513bača15048 SGWaAP
0.516veľkostatkár2399 SGWaAP
0.520mešťan18882 SGWaAP
0.524kočiš9123 SGWaAP
0.531šľachtic27207 SGWaAP
0.532sluha67224 SGWaAP
0.532krčmár10800 SGWaAP
0.533zemepán10965 SGWaAP
0.533pandúr1618 SGWaAP
0.546pastier62551 SGWaAP