Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sedliactvo424 SGWaAP
0.418zemianstvo2507 SGWaAP
0.508meštianstvo2519 SGWaAP
0.528meštiactvo623 SGWaAP
0.553poddanstvo2135 SGWaAP
0.572roľníctvo3421 SGWaAP
0.610robotníctvo2082 SGWaAP
0.623malomeštiactvo869 SGWaAP
0.626sedliak27222 SGWaAP
0.631feudálna3953 SGWaAP
0.632tyranstvo442 SGWaAP
0.640poddané1252 SGWaAP
0.642sedliacke1247 SGWaAP
0.643úradníctvo985 SGWaAP
0.645buržoázne1014 SGWaAP
0.646buržoázia8590 SGWaAP
0.647katolíctvo451 SGWaAP
0.650feudálny4643 SGWaAP
0.651feudalizmus6612 SGWaAP
0.654roľnícke2594 SGWaAP
0.654zrušenie_poddanstvo1329 SGWaAP
0.656demokratizmus1136 SGWaAP
0.658mocnárstvo947 SGWaAP
0.662dualistické424 SGWaAP