Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sedliacky6748 SGWaAP
0.360gazdovský4018 SGWaAP
0.488roľnícky4156 SGWaAP
0.502panský6939 SGWaAP
0.521dedinský21090 SGWaAP
0.536sedliacka6119 SGWaAP
0.549sedliacke1247 SGWaAP
0.551meštiacky1649 SGWaAP
0.557vidiecky27068 SGWaAP
0.565gazdovská2603 SGWaAP
0.581sedliak27222 SGWaAP
0.614zemiansky2528 SGWaAP
0.621remeselnícky4614 SGWaAP
0.629gazdovstvo8156 SGWaAP
0.632meštiansky9738 SGWaAP
0.640gazda32772 SGWaAP
0.650starosvetský1058 SGWaAP
0.652gazdovský_dvor3677 SGWaAP
0.653goralský2356 SGWaAP
0.665pastiersky5182 SGWaAP
0.666usadlosť19825 SGWaAP
0.672zbojnícky3049 SGWaAP
0.672rázovitý1395 SGWaAP
0.675slamená_strecha2099 SGWaAP
0.684drevenica24448 SGWaAP
0.684paholok4903 SGWaAP
0.688zemianska_kúria878 SGWaAP
0.688stodola20364 SGWaAP
0.688salaš22113 SGWaAP
0.688hostinec33737 SGWaAP
0.689drevenička2270 SGWaAP
0.690ovčiar1316 SGWaAP
0.691zeman9863 SGWaAP
0.693starodávny8915 SGWaAP
0.693gazdovské491 SGWaAP
0.694kupecký2150 SGWaAP
0.695tirolský1444 SGWaAP
0.698našský436 SGWaAP
0.698dedinské7133 SGWaAP
0.698šľachtický9375 SGWaAP
0.699statkár4923 SGWaAP
0.699poddanský1401 SGWaAP
0.701chalupa67542 SGWaAP
0.704malomestský1106 SGWaAP
0.704jednoposchodový1733 SGWaAP
0.705chalúpka11051 SGWaAP
0.705chlebový1341 SGWaAP