Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sedliacke_povstanie525 SGWaAP
0.458kurucké744 SGWaAP
0.461povstanie74043 SGWaAP
0.495bratrícke442 SGWaAP
0.496povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.512stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.516husitské1106 SGWaAP
0.540kurucká865 SGWaAP
0.559protireformácia1975 SGWaAP
0.560revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.561cholerová522 SGWaAP
0.562reformačné861 SGWaAP
0.563ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.574husitské_vojsko604 SGWaAP
0.576turecký_vpád1141 SGWaAP
0.577bratrík1544 SGWaAP