Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sedliacke1247 SGWaAP
0.471dedinské7133 SGWaAP
0.515šľachtické1395 SGWaAP
0.519roľnícke2594 SGWaAP
0.549sedliacky6748 SGWaAP
0.597meštianske845 SGWaAP
0.597sedliacka6119 SGWaAP
0.598sedliak27222 SGWaAP
0.599vidiecke8394 SGWaAP
0.602panské1867 SGWaAP
0.610počestné482 SGWaAP
0.616poddanské1024 SGWaAP
0.623gazdovské491 SGWaAP
0.642sedliactvo424 SGWaAP
0.651gazdovstvo8156 SGWaAP
0.654malomestské476 SGWaAP
0.657sedliačka1421 SGWaAP
0.658zemianske775 SGWaAP
0.665aristokratické855 SGWaAP
0.667uhorské7705 SGWaAP
0.681pastierske1061 SGWaAP
0.681zbojnícke518 SGWaAP
0.682zeman9863 SGWaAP
0.683domácke1296 SGWaAP
0.686utešené1541 SGWaAP