Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sedliacka6119 SGWaAP
0.509gazdovská2603 SGWaAP
0.525zemianska4768 SGWaAP
0.536sedliacky6748 SGWaAP
0.548dedinská17193 SGWaAP
0.578šľachtická7747 SGWaAP
0.581Sedliacky1510 SGWaAP
0.585sedliak27222 SGWaAP
0.590roľnícka8943 SGWaAP
0.597sedliacke1247 SGWaAP
0.609prešporská2109 SGWaAP
0.626poddanská3984 SGWaAP
0.626zeman9863 SGWaAP
0.635drevorubačská855 SGWaAP
0.642želiar2660 SGWaAP
0.649sedliačka1421 SGWaAP
0.651meštiacka1504 SGWaAP
0.652meštianska7803 SGWaAP
0.653starosvetská772 SGWaAP
0.659želiarska603 SGWaAP
0.659zemepanská495 SGWaAP
0.666aristokratická3139 SGWaAP
0.668panská6975 SGWaAP
0.672valašská2268 SGWaAP