Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sedliačka1421 SGWaAP
0.341dedinčanka825 SGWaAP
0.363vidiečanka654 SGWaAP
0.396žobráčka1403 SGWaAP
0.414slúžka29606 SGWaAP
0.435vdovica571 SGWaAP
0.440cigánka4651 SGWaAP
0.459dievka19359 SGWaAP
0.459ženička5225 SGWaAP
0.471slúžtička814 SGWaAP
0.480matróna1338 SGWaAP
0.480zemianka508 SGWaAP
0.496gazdiná16683 SGWaAP
0.504starena11627 SGWaAP
0.504pobehlica3854 SGWaAP
0.513pastierka1387 SGWaAP
0.514tetka11049 SGWaAP
0.516deva14267 SGWaAP
0.522dojka2340 SGWaAP
0.524guvernantka2023 SGWaAP
0.524slečinka4411 SGWaAP
0.528počestná1540 SGWaAP
0.530urodzená2769 SGWaAP
0.546krčmárka2779 SGWaAP