Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sedemnásťročná3943 SGWaAP
0.127šestnásťročná3988 SGWaAP
0.177štrnásťročná2772 SGWaAP
0.196devätnásťročná2703 SGWaAP
0.263dvadsaťdvaročná2051 SGWaAP
0.319dvanásťročná3657 SGWaAP
0.322mladučká9675 SGWaAP
0.340dvadsaťpäťročná2670 SGWaAP
0.393jedenásťročná2744 SGWaAP