Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sedemdesiaty32078 SGWaAP
0.043osemdesiaty34599 SGWaAP
0.070šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.157päťdesiaty26933 SGWaAP
0.160deväťdesiaty36014 SGWaAP
0.198minulé_storočie89927 SGWaAP
0.310tridsiaty24247 SGWaAP
0.317dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.368štyridsiaty12133 SGWaAP
0.420devätnáste_storočie7927 SGWaAP