Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000secesný3767 SGWaAP
0.301secesná3214 SGWaAP
0.339rokokový1848 SGWaAP
0.360funkcionalistický1244 SGWaAP
0.367barokový19738 SGWaAP
0.383neoklasicistický693 SGWaAP
0.387klasicistický4275 SGWaAP
0.392art_deco1521 SGWaAP
0.399novogotický654 SGWaAP
0.442secesné600 SGWaAP
0.449renesančný14425 SGWaAP
0.454secesia4345 SGWaAP
0.454empírový928 SGWaAP
0.482kubistický731 SGWaAP
0.488neskorobarokový1475 SGWaAP
0.501neoklasicistická531 SGWaAP
0.506funkcionalistická1951 SGWaAP
0.519gotický20835 SGWaAP
0.522barokový_sloh1114 SGWaAP
0.527klasicistická4264 SGWaAP