Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000secesné600 SGWaAP
0.391barokové4415 SGWaAP
0.442secesný3767 SGWaAP
0.453secesná3214 SGWaAP
0.461sochárske3675 SGWaAP
0.469klasicistické550 SGWaAP
0.472renesančné3530 SGWaAP
0.510secesia4345 SGWaAP
0.511rokokový1848 SGWaAP
0.512art_deco1521 SGWaAP
0.528biedermeier853 SGWaAP
0.532gotické4343 SGWaAP
0.543monumentálne3984 SGWaAP
0.544rokoko1955 SGWaAP
0.546rokoková1520 SGWaAP
0.550staviteľské616 SGWaAP
0.554kubistický731 SGWaAP
0.555benátske1970 SGWaAP
0.557neskorá_gotika711 SGWaAP
0.558barokový19738 SGWaAP
0.562dekoratívne4338 SGWaAP
0.568avantgardné1736 SGWaAP