Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000secesná3214 SGWaAP
0.301secesný3767 SGWaAP
0.336funkcionalistická1951 SGWaAP
0.368neoklasicistická531 SGWaAP
0.417baroková19284 SGWaAP
0.417klasicistická4264 SGWaAP
0.425rokoková1520 SGWaAP
0.453secesné600 SGWaAP
0.456renesančná12915 SGWaAP
0.462gotická15454 SGWaAP
0.466funkcionalistický1244 SGWaAP
0.468barokový19738 SGWaAP
0.468rokokový1848 SGWaAP
0.487architektonický_skvost3111 SGWaAP
0.488meštiansky9738 SGWaAP
0.499empírová495 SGWaAP
0.503klasicistický4275 SGWaAP
0.505neoklasicistický693 SGWaAP
0.520novogotický654 SGWaAP
0.523barokové4415 SGWaAP