Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000secesia4345 SGWaAP
0.371kubizmus2577 SGWaAP
0.396impresionizmus2995 SGWaAP
0.402gotika7106 SGWaAP
0.421funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.436klasicizmus6827 SGWaAP
0.436biedermeier853 SGWaAP
0.442barok14167 SGWaAP
0.449art_deco1521 SGWaAP
0.454secesný3767 SGWaAP
0.459neoklasicizmus559 SGWaAP
0.468renesancia23847 SGWaAP
0.471expresionizmus3275 SGWaAP
0.476surrealizmus5446 SGWaAP
0.478avantgarda8447 SGWaAP
0.493futurizmus1414 SGWaAP
0.510secesné600 SGWaAP
0.510modernistický1638 SGWaAP
0.515moderna22320 SGWaAP
0.515romantizmus12850 SGWaAP
0.520modernistická1544 SGWaAP
0.522historizmus2191 SGWaAP
0.525secesná3214 SGWaAP
0.529rokoko1955 SGWaAP
0.529symbolizmus4007 SGWaAP
0.538manierizmus887 SGWaAP
0.539maliarstvo12894 SGWaAP
0.544socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.546medzivojnová3975 SGWaAP
0.547dadaizmus1016 SGWaAP
0.549funkcionalistická1951 SGWaAP
0.555impresionista2829 SGWaAP
0.558empír493 SGWaAP
0.560avantgardný4434 SGWaAP
0.565avantgardná2742 SGWaAP
0.567sochárstvo8775 SGWaAP
0.578kubistická483 SGWaAP
0.580neskorá_gotika711 SGWaAP
0.580barokové4415 SGWaAP
0.583renesančné3530 SGWaAP
0.589avantgardné1736 SGWaAP
0.592postmoderna6053 SGWaAP
0.592krajinomaľba2726 SGWaAP
0.595architektonický26875 SGWaAP
0.598kubistický731 SGWaAP
0.605baroková19284 SGWaAP