Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000secesia4345 SGWaAP
0.371kubizmus2577 SGWaAP
0.396impresionizmus2995 SGWaAP
0.402gotika7106 SGWaAP
0.421funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.436klasicizmus6827 SGWaAP
0.436biedermeier853 SGWaAP
0.442barok14167 SGWaAP
0.449art_deco1521 SGWaAP
0.454secesný3767 SGWaAP
0.459neoklasicizmus559 SGWaAP
0.468renesancia23847 SGWaAP
0.471expresionizmus3275 SGWaAP
0.476surrealizmus5446 SGWaAP
0.478avantgarda8447 SGWaAP
0.493futurizmus1414 SGWaAP
0.510secesné600 SGWaAP
0.510modernistický1638 SGWaAP
0.515moderna22320 SGWaAP
0.515romantizmus12850 SGWaAP
0.520modernistická1544 SGWaAP
0.522historizmus2191 SGWaAP
0.525secesná3214 SGWaAP
0.529rokoko1955 SGWaAP