Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebectvo10545 SGWaAP
0.161egoizmus16497 SGWaAP
0.196sebeckosť3270 SGWaAP
0.346egocentrizmus2227 SGWaAP
0.351lakomstvo3062 SGWaAP
0.355pokrytectvo12995 SGWaAP
0.373chamtivosť12734 SGWaAP
0.399namyslenosť3052 SGWaAP
0.421samoľúbosť4704 SGWaAP
0.425opovrhovanie2915 SGWaAP
0.430karierizmus930 SGWaAP
0.430lakomosť2032 SGWaAP
0.432pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.436zloba21598 SGWaAP
0.440hrabivosť918 SGWaAP
0.445prospechárstvo653 SGWaAP
0.447pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.453povýšenectvo1034 SGWaAP
0.455závisť36213 SGWaAP
0.456márnivosť3421 SGWaAP
0.460bezcitnosť2602 SGWaAP
0.461neláska2811 SGWaAP
0.462individualizmus8799 SGWaAP
0.463zbabelosť7461 SGWaAP
0.463zištnosť649 SGWaAP