Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebeckosť3270 SGWaAP
0.196sebectvo10545 SGWaAP
0.239egoizmus16497 SGWaAP
0.316namyslenosť3052 SGWaAP
0.323samoľúbosť4704 SGWaAP
0.339pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.349lakomosť2032 SGWaAP
0.353egocentrizmus2227 SGWaAP
0.362zbabelosť7461 SGWaAP
0.368chamtivosť12734 SGWaAP
0.372bezcitnosť2602 SGWaAP
0.376domýšľavosť1966 SGWaAP
0.380nadutosť2296 SGWaAP
0.395márnivosť3421 SGWaAP
0.398ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.403spupnosť1331 SGWaAP
0.406lenivosť22012 SGWaAP
0.410márnomyseľnosť2464 SGWaAP
0.413zloba21598 SGWaAP
0.417nerozumnosť1145 SGWaAP
0.417zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.431zištnosť649 SGWaAP
0.433nevšímavosť4283 SGWaAP