Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebecký10479 SGWaAP
0.154egoistický4689 SGWaAP
0.359egoista5699 SGWaAP
0.361egocentrický1625 SGWaAP
0.392sebec4550 SGWaAP
0.421vypočítavý2447 SGWaAP
0.431sebecká6018 SGWaAP
0.447úzkoprsý1279 SGWaAP
0.467sebecké3637 SGWaAP
0.470egoistická2566 SGWaAP
0.473samoľúby3416 SGWaAP
0.476namyslený6988 SGWaAP
0.476nesebecký1065 SGWaAP
0.481chamtivý4371 SGWaAP
0.487altruistický830 SGWaAP
0.489egoisticky1682 SGWaAP
0.497márnivý1061 SGWaAP
0.498márnomyseľný915 SGWaAP
0.501bezcitný6046 SGWaAP
0.514sebecky3358 SGWaAP
0.519zištný2810 SGWaAP
0.522ľahkomyseľný1838 SGWaAP
0.524závistlivý3280 SGWaAP
0.525malicherný3531 SGWaAP
0.527bezcharakterný2974 SGWaAP