Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebecké3637 SGWaAP
0.232egoistické1715 SGWaAP
0.414hlúpe23035 SGWaAP
0.419detinské3217 SGWaAP
0.430zbabelé1891 SGWaAP
0.453pokrytecké2358 SGWaAP
0.467nerozumné5469 SGWaAP
0.467sebecký10479 SGWaAP
0.474pochabé1380 SGWaAP
0.487samoľúbe458 SGWaAP
0.493zvrátené4274 SGWaAP
0.494sebecká6018 SGWaAP
0.504pomýlené2831 SGWaAP
0.515bezcitné1233 SGWaAP
0.515egocentrické444 SGWaAP
0.528úzkoprsé411 SGWaAP
0.530sebectvo10545 SGWaAP
0.533namyslené582 SGWaAP
0.533malicherné1417 SGWaAP
0.537protivné1344 SGWaAP
0.537egoistická2566 SGWaAP
0.538bezcharakterné474 SGWaAP
0.539nečestné2401 SGWaAP
0.542žiarlivé405 SGWaAP
0.542vypočítavé511 SGWaAP