Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebazničenie1819 SGWaAP
0.534záhuba16103 SGWaAP
0.566zotročenie3501 SGWaAP
0.621sebectvo10545 SGWaAP
0.634sebaobetovanie2707 SGWaAP
0.636dehumanizácia588 SGWaAP
0.644egoizmus16497 SGWaAP
0.649zbožštenie880 SGWaAP
0.663pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.663nihilizmus3239 SGWaAP
0.671sebeckosť3270 SGWaAP