Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebavedomý20497 SGWaAP
0.174sebaistý4415 SGWaAP
0.440priebojný2544 SGWaAP
0.447energický12896 SGWaAP
0.449rozvážny6839 SGWaAP
0.458asertívny2231 SGWaAP
0.473namyslený6988 SGWaAP
0.475extrovertný1242 SGWaAP
0.493nebojácny4586 SGWaAP
0.494cieľavedomý6959 SGWaAP
0.510mužný4379 SGWaAP
0.510ctižiadostivý3976 SGWaAP
0.513šarmantný7683 SGWaAP
0.523sebavedomá10624 SGWaAP
0.524drzý11675 SGWaAP
0.527charakterný3105 SGWaAP
0.539rozhľadený6258 SGWaAP
0.541distingvovaný1167 SGWaAP
0.544egocentrický1625 SGWaAP
0.544panovačný2302 SGWaAP
0.545sebavedomé4091 SGWaAP
0.546temperamentný7216 SGWaAP
0.550hanblivý4501 SGWaAP
0.553pracovitý16890 SGWaAP
0.554samoľúby3416 SGWaAP