Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebavedomé4091 SGWaAP
0.356sebaisté759 SGWaAP
0.498smelé2831 SGWaAP
0.512nebojácne680 SGWaAP
0.516hrdé5507 SGWaAP
0.531odvážne14071 SGWaAP
0.545sebavedomý20497 SGWaAP
0.555energické3536 SGWaAP
0.561hanblivé813 SGWaAP
0.576tvrdohlavé1933 SGWaAP
0.580nenútené814 SGWaAP
0.582sebavedomá10624 SGWaAP
0.583pracovité915 SGWaAP
0.585namyslené582 SGWaAP
0.586drzé3227 SGWaAP
0.586šarmantné1033 SGWaAP
0.597vzdelané2348 SGWaAP
0.597snaživé526 SGWaAP
0.599panovačné414 SGWaAP
0.599temperamentné1453 SGWaAP
0.601kultivované3745 SGWaAP
0.602samoľúbe458 SGWaAP
0.604rozmaznané1931 SGWaAP
0.604oduševnené706 SGWaAP
0.606sebaistá1723 SGWaAP