Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebavedomá10624 SGWaAP
0.191sebaistá1723 SGWaAP
0.396emancipovaná2317 SGWaAP
0.464ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.469energická11320 SGWaAP
0.473rozhľadená1053 SGWaAP
0.491priebojná1169 SGWaAP
0.496nebojácna1882 SGWaAP
0.499odvážna28885 SGWaAP
0.523sebavedomý20497 SGWaAP
0.523extrovertná710 SGWaAP
0.529svojhlavá437 SGWaAP
0.531distingvovaná721 SGWaAP
0.534panovačná1955 SGWaAP
0.535emancipovaný700 SGWaAP
0.543zvodná10678 SGWaAP
0.553rozvážna2230 SGWaAP
0.554vyzývavá2783 SGWaAP
0.555šarmantná7388 SGWaAP
0.561ambiciózna10867 SGWaAP
0.563temperamentná5856 SGWaAP
0.564slobodomyseľná594 SGWaAP
0.564tvrdohlavá6407 SGWaAP
0.565vzdelaná11990 SGWaAP
0.571intelektuálka1502 SGWaAP
0.573žensky5400 SGWaAP
0.575chápavá2033 SGWaAP
0.576drzá6210 SGWaAP
0.576hanblivá2698 SGWaAP
0.576milujúca13184 SGWaAP
0.577zásadová961 SGWaAP
0.580namyslená3084 SGWaAP
0.582sebavedomé4091 SGWaAP
0.584empatická3250 SGWaAP
0.588zmyselná10457 SGWaAP
0.590príťažlivá31901 SGWaAP
0.591charakterná487 SGWaAP
0.598sympatická36344 SGWaAP
0.599sexy27115 SGWaAP
0.603šedá_myška1057 SGWaAP
0.604uvedomelá3816 SGWaAP
0.605koketná1034 SGWaAP
0.608rozmaznaná3472 SGWaAP
0.608sexi44910 SGWaAP
0.608sebaistý4415 SGWaAP
0.612usmievavá7448 SGWaAP
0.613pozitívne_naladená1159 SGWaAP
0.613nežná23411 SGWaAP