Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebavedomá10624 SGWaAP
0.191sebaistá1723 SGWaAP
0.396emancipovaná2317 SGWaAP
0.464ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.469energická11320 SGWaAP
0.473rozhľadená1053 SGWaAP
0.491priebojná1169 SGWaAP
0.496nebojácna1882 SGWaAP
0.499odvážna28885 SGWaAP
0.523sebavedomý20497 SGWaAP
0.523extrovertná710 SGWaAP
0.529svojhlavá437 SGWaAP
0.531distingvovaná721 SGWaAP
0.534panovačná1955 SGWaAP
0.535emancipovaný700 SGWaAP
0.543zvodná10678 SGWaAP
0.553rozvážna2230 SGWaAP
0.554vyzývavá2783 SGWaAP
0.555šarmantná7388 SGWaAP
0.561ambiciózna10867 SGWaAP
0.563temperamentná5856 SGWaAP
0.564slobodomyseľná594 SGWaAP
0.564tvrdohlavá6407 SGWaAP
0.565vzdelaná11990 SGWaAP
0.571intelektuálka1502 SGWaAP