Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebauvedomenie3483 SGWaAP
0.231sebauvedomovanie1149 SGWaAP
0.371sebapoznanie7859 SGWaAP
0.422uvedomovanie6856 SGWaAP
0.436uvedomenie32111 SGWaAP
0.462sebapoznávanie2825 SGWaAP
0.511myslenie192257 SGWaAP
0.521sebaúcta11926 SGWaAP
0.546bytie77242 SGWaAP
0.547zvnútornenie862 SGWaAP
0.549sebahodnotenie7982 SGWaAP
0.564sebapozorovanie961 SGWaAP
0.566sebavýchova1230 SGWaAP
0.567empatia28412 SGWaAP
0.569sebakontrola6441 SGWaAP
0.569poznanie236558 SGWaAP
0.575emocionálna_inteligencia3010 SGWaAP
0.580cítenie28041 SGWaAP
0.582sebavyjadrenie3057 SGWaAP
0.586emočná_inteligencia1184 SGWaAP